Güncel Eğitim

Konuşma, Sunum, İletişim ve İkna Yöntemleri Eğitimi   16-17 Aralık 2017

Amaç : Gerek, Türk Dışticaret Vakfı’nın temel öğretisi olan “Uluslararası Ticaret”, gerekse çalışma yaşamının tüm branşlarında “konuşma, sunum, iletişim, ikna yöntemleri” ve bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan konular, “o” mesleği icra eden kişiler için “olmazsa olmaz” önemdedir.Bugünün dünyasında kamu sektörü ve özel sektör “farklı eleman” ihtiyacı içindedir. Halen bir meslek icra edenler ve kariyer planlaması yapan gençlerin işte tam bu noktada, “farklılık yaratma” adına bu tür eğitimleri almaları, onların mesleklerinde ve “mülakat masalarında” farklı konumlanmalarını sağlayacaktır.

Eğitimin temel amacı budur.

Bunun yanında, Vakfımızın tüm eğitimlerindeki genel ilkesi ve amaçı olan “kurumsal ve kişisel faaliyetlerin optimize edilmesi” de tüm ünitelerin işlenmesinde esas alınacaktır.

Eğitmen : Nedim ATAK (Özgeçmiş) 
Eğitim tarihi : 16-17 Aralık 2017 (Cumartesi ve Pazar)
Eğitim süresi : 2 gün / 8 saat
Bir ders saati : 45 dakika
Eğitim saatleri : 09.30-13.15
Eğitim yeri : Türk Dışticaret Vakfı, Çayyolu idare binası eğitim salonları
Sertifika : TDV Katılım Sertifikası
Katılım ücreti : 325.- TL (KDV dahil)

PROGRAM (MÜFREDAT)
16 Aralık 2017 Cumartesi
09.30-10.15 Kendini Doğru İfade Edebilmek İçin Araçlar / Kendini Tanımak
10.30-11.15 İletişim ve Konuşma – Konuşma Araçları (Diksiyon 1)
11.30-12.15 Konuşma Araçları (Diksiyon 2)
12.30-13.15 Olumlu / Olumsuz Beden Dili ve Kurum İçi İletişim

17 Aralık 2017 Pazar
09.30-10.15 Görsel – İşitsel İletişim Telefonda İletişmek
10.30-11.15 Duygusal Zekâ ve İletişim / İkna Yöntemlerinde Doğru Araçlar
11.30-12.15 Atölye / Uygulama İletişim- Çözümlemeler
12.30-13.15 Atölye / Uygulama Konuşma Dili-Beden Dili Çözümlemeler